FI

VALITSE MAA

France

Germany

United Kingdom

Italy

Netherlands

Sweden

Spain

Finland

Belgium

Switzerland

Rép. Tchèque

Denmark

Autriche

Norway

Portugal

Ireland

Slovak Republic

Puola

Nouvelle-Zélande

Slovenia

Japan

CHOISISSEZ VOTRE LANGUE

Français

Néerlandais

Français

Deutsche

Italiano

Rapido Matkailuauto

Rapidon tietotaito

SÄÄNNÖNMUKAISET PAINOT

TÄRKEÄÄ TIETOA

Paino on tärkeä tekijä vapaa-ajan ajoneuvon (matkailuauto, pakettiauto) valinnassa. Sama koskee ulkoasua ja muotoilua. Jokaisella matkailuautolla on enimmäispainonsa, jota ei saa ylittää maantieliikenteessä. Alla olevien tietojen avulla voit valita ajoneuvosi kokoonpanon valikoimamme mallien joukosta painorajoitusten mukaan.

Nämä tiedot perustuvat määräyksen nro 2021/535 liitteessä XIII olevan 2 osan, TEKNISET TIEDOT, A jakson määritelmiin.

1 . Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino

Valmistajan ilmoittama enimmäismassa tai ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino (MMAC tai PTAC) vastaa ajoneuvon suurinta massaa maantieliikenteessä (esimerkiksi 3 500 kg tai 4 400 kg). Siinä otetaan huomioon ajoneuvon, matkustajien ja mahdollisten varusteiden paino sekä kantavuus.

Nämä arvot löytyvät teknisistä tiedoista.

2 . Ajoneuvon paino poltto- ja voiteluaineineen

Ajoneuvon painoon poltto- ja voiteluaineineen (PVODM) sisältyy ajoneuvon rakenne, kalusteet, valmistajan eritelmien mukaiset vakiovarusteet, vähintään 90-prosenttisesti täytetyt säiliöt (polttoaine ja neste) sekä kuljettajan 75 kilogramman massa. Sallittu poikkeama on ±5 %. On suositeltavaa ottaa tämä marginaali huomioon ajoneuvoa konfiguroitaessa ja valinnaisia lisävarusteita valittaessa, jotta vältytään hyötykuorman vähimmäismäärän noudattamatta jättämisen riskiltä (ks. jäljempänä kohta 4).

3 . MATKUSTAJIEN MÄÄRÄ

Tieliikenteessä sallittujen istuinten määrä (kuljettajaa lukuun ottamatta) määritetään valmistajan tyyppihyväksynnässä valitseman ajoneuvokokoonpanon ja sen mukaisen hyötykuorman mukaan.

4 . HYÖTYKUORMA

Matkailuautojen osalta eurooppalainen lainsäädäntö määrää hyötykuorman vähimmäismääräksi 10 kg kerrottuna matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärän sekä ajoneuvon kokonaispituuden metreinä ilmoitetulla summalla.
Jos matkailuauton pituus on 7 metriä ja siinä on 4 sallittua istumapaikkaa (kuljettaja mukaan lukien), vähimmäishyötykuorma on siis esimerkiksi 10 kg * (4+7) = 110 kg.

5 . LISÄVARUSTEIDEN PAINO

Valmistajan lisävarusteille määrittelemät painot määräytyvät mallin kokoonpanon mukaan, ja ne muodostavat niiden lisävarusteiden enimmäispainon, joka voidaan tilata. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on taata jäljelle jäävä minimaalinen hyötykuormakapasiteetti ajoneuvon kuormaukseen (matkatavarat, astiat jne.).

Jos näiden lisävarusteiden kokonaispaino ylittää valmistajan määrittelemän arvon, valmistaja on velvollinen vähentämään maantiekäyttöön tarkoitettujen istuinten määrää (tai rekisteröintitodistuksen mukaisia paikkoja) tai poistamaan lisävarusteet.

Muut jälleenmyyjän tai käyttäjän henkilökohtaisesti asentamat lisävarusteet eivät kuulu alkuperäisten lisävarusteiden joukkoon, ja ne vähennetään hyötykuormasta ilman, että valmistaja olisi niistä vastuussa.