FI

VALITSE MAA

France

Germany

United Kingdom

Italy

Netherlands

Sweden

Spain

Finland

Belgium

Switzerland

Rép. Tchèque

Denmark

Autriche

Norway

Portugal

Ireland

Slovak Republic

Puola

Nouvelle-Zélande

CHOISISSEZ VOTRE LANGUE

Français

Néerlandais

Français

Deutsche

Italiano

Rapido Matkailuauto
Jatkuva laadunvalvonta

JATKUVA LAADUNVALVONTA

«Ajoneuvomme testataan ja koekäytetään ennen hyväksymistä» Philippe, suunnittelija.

Työryhmillemme painotetaan jatkuvasti RAPIDO-laatunormin tärkeyttä. Koska tiedämme, että asiakkaidemme tyytyväisyys perustuu ennen kaikkea rakennustaidon laatuun, RAPIDO on ottanut käyttöön erittäin tarkkoja menetelmiä.

Yksityiskohtaisesti tarkastetut tuotteet

Testaus ajoradalla

Erityisten kehittelyvaiheiden aikana RAPIDO suorittaa testejä ajoradalla vahvistaakseen ajoneuvon kulkukelpoisuuden ennen julkaisemista markkinoilla. Lukuisat testit ovat matkailuautolle kuluttavia: pyörän jäljet, hidastustöyssyt, epäsäännölliset ja epätasaiset ajotiet... Ajetut kilometrit jaetaan, jonka jälkeen voidaan todeta yli 100 000 ajettua kilometriä vastaava kuluminen. Tällä tavoin RAPIDO saa kokemuksesta tuloksen erittäin nopeasti.

Testaus kylmätilassa

Autot testataan kylmätiloissa käyttämällä lämpöantureita. Tällä tavoin RAPIDO mittaa lämpöhäviöitä. Valitsemamme tekniset ratkaisut ovat saavuttaneet suuren suosion pohjoismaisten ja talvella vuoristossa ajavien asiakkaidemme keskuudessa.

Pariisi-Peking-Istanbul 

RAPIDO osallistuu jokaiseen Pariisi-Peking-Istanbul -matkailuautotapahtumaan. Sen lisäksi, että RAPIDO tuki tätä tapahtumaa yhteistyökumppanina ja osallistui matkailuautojen mainontaan ja kehitykseen, se sai tapahtuman aikana kokemusta tuotteidensa kestävyydestä tällä tuhansien kilometrien pituisella matkalla. Osa matkan aikana ajetuista teistä oli todella kuluneita. Tämä kokemus antoi lisätietoa normaaleiden suoritettujen testien lisäksi.

100 VALVONTAKOHTAA

Jatkuvaa parannusta

RAPIDO on sitoutunut jatkuvaan parannusmenetelmään. Se tarkoittaa, että jokainen tunnistettu edistyskohta tutkitaan, jotta se voidaan ottaa käyttöön kaikissa asiaa koskevissa ajoneuvoissa. Turhat odotusajat karsiutuvat pois, sillä kokeilun vaikutus on välitön.

Jatkuva valvonta

Koneenkäyttäjät valvovat silmämääräisesti työtä koko kokoamisvaiheen ajan. Ajoneuvoa seuraa kaikkien kokoamisvaiheiden ajan seurantalomake, johon koneenkäyttäjät voivat merkitä huomioitaan. Nämä huomiot analysoidaan kokoonpanolinjan lopussa, ja ne korjataan tarvittaessa.

Systemaattiset testaukset

Kun ajoneuvo on käynyt läpi kaikki työvaiheet, valtuutettu tarkastaja suorittaa ajoneuvolle useita toiminnallisia ja visuaalisia testejä. Jokaisesta ajoneuvosta tarkistetaan systemaattisesti yli 100 valvontakohtaa. Kun jokin kohta ei tyydytä vaatimuksiamme, se korjataan. Kaikki lattialämmityksellä varustetut ajoneuvot arvioidaan lämpökameran avulla tehdyllä kuvalla.

Satunnaiset testaukset

Ajoneuvoil le tehdään myös lisätarkastuksia. Kokoonpanolinjasta satunnaisesti valituille ajoneuvoille tehdään tarkempi tarkastus. Vain asiantunteva tarkastustiimi saa suorittaa tämän tarkastuksen. Kutakin RAPIDON henkilökunnan jäsentä pyydetään myös tekemään yksi tarkastus vuosittain. Sillä laatu on jokaisen vastuulla !

Testaus tiellä

Kun ajoneuvo on koottu, osa niistä testataan vielä ajotiellä. Näin voidaan tunnistaa mahdollisia ongelmia, jotka huomataan vain kun ajoneuvoa ajetaan (melu, ajoneuvon käyttäytyminen...).

Yhteistyökumppaneihimme kohdistuvat vaatimukset

Vaadimme samoja laatuvaatimuksia tavarantoimittajiltamme. Siksi tehtaassamme tehdään vastaanottotarkastus tietyille strategisille osille. Kun ongelmat otetaan hallintaan heti alussa, RAPIDO suojautuu mahdollisilta ongelmilta, jotka voisivat ilmetä tuotteen kokoamisen aikana.

Ulkoinen tarkastus COP (tuotannon vaatimustenmukaisuus)

Tässä ulkoisen järjestön suorittamassa vuosittaisessa tarkastuksessa arvioidaan tuotannon ja siihen liittyvien tarkastusten vaatimustenmukaisuus. Se takaa hyväksyntäparametrien noudattamisen kaikissa ajoneuvoissa.